www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง


ประกาศวันที่ : 21 พ.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 253 คน
ที่มา : 

กรมท่าอากาศยาน


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขนส่ง

เงินเดือน 13800 บาท

วุฒิ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

- ดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี พัสดุ นิติกรรม สัญญา
- ประมวลผลข้อมูลทางด้านการขนส่งทางอากาศของท่าอากาศยาน
- จัดทำข้อมูล สถิติ และรายงานต่างๆ
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

*************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>