www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สวพ.4)


ประกาศวันที่ : 21 พ.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 180 คน
ที่มา : 

กรมวิชาการเกษตร


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สวพ.4)


ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สวพ.4)

วุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางจุลชีววิทยา ทางเคมี

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และทางเทคโนโลยี ตรวจสอบและรับรองปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์พืช และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และรับรองปัจจัยการผลิต ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช และสินค้าเกษตรและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

****************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>