www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านพัสดุ)


ประกาศวันที่ : 28 ก.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 367 คน
ที่มา : 

กรมท่าอากาศยาน


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านพัสดุ)


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านพัสดุ)

เงินเดือน 13800 บาท

วุฒิ

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้
1. ช่วยจัดหาและประสาน ในการเร่งรัดทดแทนยานยนต์กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
2.ดำเนินการต่อทะเบียนตรวจสภาพรถยนต์และเสียภาษี
3.จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งาน
ทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
4.ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
5.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

**************************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>