www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านพัสดุ)


ประกาศวันที่ : 28 ก.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 224 คน
ที่มา : 

กรมท่าอากาศยาน


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมท่าอากาศยาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านพัสดุ)


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านพัสดุ)

เงินเดือน 11280 บาท

วุฒิ

- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้
1.ประเมินการซ่อมบำรุงรักษายานยนต์เบื้องต้น
2.การเบิกจ่ายค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการใช้รถยนต์
3.ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค
เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่น ๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน
4.ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการทดสอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน
5.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

*********************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>