www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูลด้านสารนิเทศ


ประกาศวันที่ : 02 ก.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 273 คน
ที่มา : 

กระทรวงการต่างประเทศ


รายละเอียดของข่าวสาร


กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูลด้านสารนิเทศ


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูลด้านสารนิเทศ

เงินเดือน 11,500/15,000 บาท

วุฒิ

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงาน

1.สนับสนุนงานด้านข้อมูลและงานเอกสารของกรม
2.ประสานงานฝ่ายอาคาร สถานที่ และอำนวยความสะดวกภายในกรม
3.ประสานงานกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการจัดสอบในต่างประเทศ
4.ประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

***************************************

รายละเอียดเพิมเติมคลิกที่นี่

>