www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ


ประกาศวันที่ : 23 ส.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 452 คน
ที่มา : 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ


รายละเอียดของข่าวสาร


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

เงินเดือน 11280 บาท

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการเลขานุการ คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้
- มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel
และ Microsoft PowerPoint เป็นอย่างดี

************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>