www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ จำนวน5อัตรา


ประกาศวันที่ : 14 ส.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 291 คน
ที่มา : 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ


รายละเอียดของข่าวสาร


สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ จำนวน5อัตรา


ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

จำนวน5อัตรา

เงินเดือน 11280 บาท

วุฒิ

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ลักษณะงาน

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการต่างๆ เช่น งานบริหารงานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสารต่างๆ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

*****************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>