www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ประกาศวันที่ : 31 ก.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 307 คน
ที่มา : 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์


ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เงินเดือน 19500 บาท

วุฒิ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
ทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

**********************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>