www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง


ประกาศวันที่ : 31 ก.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 500 คน
ที่มา : 

กรมการปกครอง


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมการปกครอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง

(ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง หรือที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดลำปาง)

เงินเดือน 13800 บาท

จำนวน 1อัตรา

วุฒิ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

*****************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>