www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (นครสวรรค์)


ประกาศวันที่ : 25 ก.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 247 คน
ที่มา : 

กรมการปกครอง






รายละเอียดของข่าวสาร


กรมการปกครอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (นครสวรรค์)


ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (นครสวรรค์)

เงินเดือน 18000 บาท

วุฒิ

ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติ ซึ่งเป็นภารกิจหลักหรือเป็นงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือเป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน หรือเป็นงานที่ไม่ใช่ลักษณะเดียวกับข้าราชการปฏิบัติแต่จำเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ระดับปริญญา

****************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>