www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา


ประกาศวันที่ : 25 ก.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 256 คน
ที่มา : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


รายละเอียดของข่าวสาร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

เงินเดือน 18000 บาท

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
2. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, SPSS รวมถึงการเขียนโปรแกรมจัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับดี
4. มีประสบการณ์ในด้านงานธุรการ งานสารบรรณ หรืองานวิจัย หรืองานสถิติ หรืองานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง


***********************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>