www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน


ประกาศวันที่ : 20 ก.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 515 คน
ที่มา : 

กรมการปกครอง


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมการปกครอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน


ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

เงินเดือน 18000 บาท

จำนวน 2 อัตรา

วุฒิ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>