www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ประกาศวันที่ : 18 ก.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 282 คน
ที่มา : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


รายละเอียดของข่าวสาร


มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ รับสมัครพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เงินเดือน 17290 บาท


วุฒิ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
ที่เทียบได้ไม่ต้ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน

************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>