www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม


ประกาศวันที่ : 08 ก.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 457 คน
ที่มา : 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม


รายละเอียดของข่าวสาร


สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการวิสาหกิจเพื่อสังคม ระดับ ชำนาญการ โดยวิธีการสัมภาษณ์ เงินเดือน 45,000 บาท (ไม่ต้องผ่านภาค ก.)

https://www.osep.or.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1-8/

>