www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนกลาง)


ประกาศวันที่ : 07 ก.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 413 คน
ที่มา : 

กรมวิชาการเกษตร


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนกลาง)


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ส่วนกลาง)

เงินเดือน 18000 บาท

จำนวน 1 อัตรา

วุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผนโครงการ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ รวบรวมข้อมูล และผลงานวิจัย ประสานงานวิชาการ ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

****************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>