www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ


ประกาศวันที่ : 27 มิ.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 351 คน
ที่มา : 

จังหวัดแพร่


รายละเอียดของข่าวสาร


จังหวัดแพร่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ


ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ

เงินเดือน 18000 บาท

จำนวน 1 อัตรา

วุฒิ

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน

1.รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุเพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
2.ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแบบต่างๆ
3.จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
4.ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง
5.จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ
6.ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ที่สนับสนุน

******************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>