www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สคว.)


ประกาศวันที่ : 25 มิ.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 246 คน
ที่มา : 

กรมวิชาการเกษตร


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สคว.)

 


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สคว.)

เงินเดือน 11280 บาท

จำนวน 2 อัตรา


วุฒิ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

 

ลักษณะงาน

ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี หรืองานงบประมาณ ตรวจสอบความถูกต้อง จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล รวบรวม จัดเก็บรักษา เอกสารสำคัญ เอกสารพัสดุ ครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

********************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่