www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (สคว.)


ประกาศวันที่ : 25 มิ.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 276 คน
ที่มา : 

กรมวิชาการเกษตร


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (สคว.)


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (สคว.)

เงินเดือน 11280 บาท

จำนวน 3อัตรา

วุฒิ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร

ลักษณะงาน

ช่วยนักวิชาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับวิชาการเกษตร การควบคุมตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ การบริการวิชาการ การผลิตพันธุ์ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

********************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>