www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 ****ด่วน**** รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ


ประกาศวันที่ : 25 พ.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 104 คน
ที่มา : 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


รายละเอียดของข่าวสาร


****ด่วน****

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- อายุไม่เกิน 35 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ วิเคราะห์ กลั่นกรองหนังสือร้องเรียน และประสานงาน ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

***สามารถส่งเอกสารการสมัครงานได้ที่ e-mail: sawitree.s@mhesi.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 02 333 3736, 02 333 3719***
***ภายในที่ 1 มิถุนายน 2565***

>