www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 ****ด่วน**** เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ


ประกาศวันที่ : 18 พ.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 163 คน
ที่มา : 

สาวิตรี


รายละเอียดของข่าวสาร


***ด่วน*** สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เลขานุการผู้บริหาร (ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มอำนวยการ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฝั่งซอยโยธี))
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง
- ปริญญาตรีทุกสาขา
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- เงินเดือน 15,000 บาท
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา/วันหยุดราชการได้
- สามารถปฏฺิบัติงานในสภาวะกดดันได้
- หากมีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
โดยสามารถส่งประวัติการสมัครงานได้ที่ E-mail: sawitree.s@mhesi.go.th ***ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565***
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 333 3736, 02 333 3719 (ภายในวัน เวลา ราชการ)
>