www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร


ประกาศวันที่ : 15 พ.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 433 คน
ที่มา : 

กระทรวงการต่างประเทศ






รายละเอียดของข่าวสาร


กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร


ตำแหน่ง นิติกร

จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงาน

1. สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ประมวล ศึกษา วิจัย ติดตามและวิเคราะห์ทางวิชาการเกี่ยวกับแนวโน้มและพัฒนาการของกฏหมายระหว่างประเทศในกรอบของสหประชาชาติ และองค์การระหว่างประเทศ
3. สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนของประเทศไทย
4. แปลและตรวจสอบคำแปลสนธิสัญญา
5. สนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญา
ุ6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

***********************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>