www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง (สวพ.4)


ประกาศวันที่ : 14 พ.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 79 คน
ที่มา : 

กรมวิชาการเกษตร


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมวิชาการเกษตร?รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง (สวพ.4)


ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง (สวพ.4)

'เงินเดือน?10,430?บาท

คุณสมบัติ

ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดลองในห้องปฏิบัติการ และงานภาคสนาม จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สารเคมี เมล็ดพันธุ์ และตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่ได้รับมอบหมาย

?

*******************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>