www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง


ประกาศวันที่ : 29 เม.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 601 คน
ที่มา : 

ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร


รายละเอียดของข่าวสาร


ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง

เงินเดือน 13800 บาท

วุฒิ

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
2. ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลักษณะงาน

เป็นงานปฏิบัติระดับต้นที่ไม่สลับซับซ้อน หรือมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ไม่ยุ่งยาก

***************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>