www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สวพ.2)


ประกาศวันที่ : 29 เม.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 224 คน
ที่มา : 

กรมวิชาการเกษตร


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สวพ.2)


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สวพ.2)

เงินเดือร 18000 บาท

จำนวน 2 อัตรา

วุฒิ

ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนโครงการ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ รวบรวมข้อมูลและผลงานวิจัย ประสานงานวิชาการ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

***************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>