www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน


ประกาศวันที่ : 24 เม.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 268 คน
ที่มา : 

กรมหม่อนไหม


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมหม่อนไหม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน


ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน

เงินเดือน 10430 บาท

วุฒิ

คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ - ส่ง หนังสือ เสนอหนังสือ เวียนหนังสือ งานด้านการพิมพ์ การบันทึกข้อมูล การโต้ตอบหนังสือ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

******************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>