www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ลูกมือช่าง (สวพ.3)


ประกาศวันที่ : 24 เม.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 149 คน
ที่มา : 

กรมวิชาการเกษตร


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ลูกมือช่าง (สวพ.3)


ตำแหน่ง ลูกมือช่าง (สวพ.3)

เงินเดือน 10430 บาท

วุฒิ

ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ลักษณะงาน

ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม ประกอบ ดัดแปลง ทดสอบ บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง ทำความสะอาด และแก้ไขข้อขัดข้องเกี่ยวกับเครื่องยนต์ หรือเครื่องไฟฟ้า หรือประปา หรือเครื่องจักรกลเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

******************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>