www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย


ประกาศวันที่ : 22 เม.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 108 คน
ที่มา : 

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย


รายละเอียดของข่าวสาร


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานธุรการ ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ทุกสาขาวิชา เท่านั้น

เงินเดือน
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,590 บาท
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราเงินเดือน 10,750 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 - 18 พฤษภาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://ocsb.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

>