www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ


ประกาศวันที่ : 13 เม.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 379 คน
ที่มา : 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ


รายละเอียดของข่าวสาร


สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ


ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

เงินเดือน 11280 บาท

วุฒิ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการบริหารงานทั่วไป เช่น งานธุรการ การร่างโต้ตอบหนังสือ การเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลสถิติ การประมวลผล การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคู่มือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคำสั่งอย่างกว้าง ๆ และอยู่ภายใต้การกำกับ ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จำเป็น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>