www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง ชั้น 1 (ส่วนกลาง)


ประกาศวันที่ : 09 เม.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 250 คน
ที่มา : 

กรมวิชาการเกษตร


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง ชั้น 1 (ส่วนกลาง)


ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง ชั้น 1 (ส่วนกลาง)

เงินเดือน 10,430 บาท

คุณสมบัติ

ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างขั้นต้น ในการซ่อมแซม ปรับแต่ง ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

**************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>