www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (ส่วนกลาง)


ประกาศวันที่ : 08 เม.ย. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 243 คน
ที่มา : 

กรมวิชาการเกษตร


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (ส่วนกลาง)


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (ส่วนกลาง)

เงินเดือน 11280 บาท

คุณสมบัติ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางการเกษตร

ลักษณะงาน

ช่วยนักวิชาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับวิชาการเกษตร การควบคุมตามกฎหมายที่กรมรับผิดชอบ การบริการวิชาการ การผลิตพันธุ์ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย


*****************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>