www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์


ประกาศวันที่ : 24 มี.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 264 คน
ที่มา : 

กระทรวงการต่างประเทศ


รายละเอียดของข่าวสาร


กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดทำภาพและสื่อประชาสัมพันธ์

วุฒิ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงาน

- ถ่ายภาพและวีดีทัศน์ภารกิจของผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศและกิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ
- ตกแต่ง ตัดต่อ ภารกิจต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ
- ออกแบบและจัดทำอินโฟกราฟิก (Infographic) ที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงการต่างประเทศ
- จัดทำวีดีทัศน์เกี่ยวกับภารกิจด้านการต่างประเทศของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
- จัดทำระบบสารบรรณภาพภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ

******************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>