www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ


ประกาศวันที่ : 21 มี.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 290 คน
ที่มา : 

มหาวิทยาลัยมหิดล


รายละเอียดของข่าวสาร


มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ


ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

เงินเดือน 11,500 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 785 บาท

วุฒิ

1. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาการเลขานุการ, สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, สาขาธุรกิจสถานพยาบาล, สาขาการจัดการทั่วไป, สาขาการจัดการสำนักงาน, สาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 (ใบ สด.8)

3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

ลักษณะงาน

1. ติดต่อประสานงาน และแจ้งเวียนเอกสารของโรงพยาบาลทันตกรรมทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน

2. ดูแลความเรียบร้อยภายในสำนักงาน เช่น การเปิด-ปิด สำนักงาน การทำความสะอาด เป็นต้น
3. Scan คัดแยก และจัดเก็บเอกสารของโรงพยาบาลทันตกรรม และจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานโรงพยาบาลตามหลักการ 5 ส.

4. เตรียมความพร้อมต่างๆ สำหรับการจัดประชุมของโรงพยาบาล

5. สนับสนุนงานที่ดำเนินการในสำนักงานโรงพยาบาล และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

*************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>