www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


ประกาศวันที่ : 14 มี.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 414 คน
ที่มา : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


รายละเอียดของข่าวสาร


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

เงินเดือน 21250 บาท

วุฒิ


- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับดี
- มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ด้านการประสานงาน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีทักษะในการสื่อสารในระดับดี มีไหวพริบในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีใจรักในการให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมายได้

*******************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>