www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน


ประกาศวันที่ : 14 มี.ค. 2565
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 264 คน
ที่มา : 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม


รายละเอียดของข่าวสาร


สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน


ตำแหน่ง นักวางแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน

เงินเดือน

วุฒิ

วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมชลประทาน และมีประสบการณ์การทำงานฯ รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ

***************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>