www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


ประกาศวันที่ : 05 ธ.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 132 คน
ที่มา : 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


รายละเอียดของข่าวสาร


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

คุณสมบัติ

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับดี
- มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ด้านการประสานงาน ด้านการจัดเก็บฐานข้อมูล ด้านการทำประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย หรือ Digital Marketing จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีทักษะในการสื่อสารในระดับดี มีไหวพริบในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีใจรักในการให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมายได้

ลักษณะงาน

ประสานงานระหว่างสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ

**************************************

รายละเอียดเพิ่้มเติมคลิกที่นี่

>