www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ


ประกาศวันที่ : 19 พ.ย. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 213 คน
ที่มา : 

กรมกำลังพลทหารบกกองทัพบก


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมกำลังพลทหารบก กองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ


ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

เงินเดือน 10,430 + ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท

จำนวน 2 อัตรา

วุฒิ

สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือตอนปลาย (ม.6)

ลักษณะงาน

1.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์ การสำเนา ตรวจสอบตรวจทานหนังสือและเอกสารราชการ
2.รับ-ส่ง รวบรวมร่างและตอบโต้หนังสือราชการและเอกสารของทางราชการ
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

********************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>