www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก จำนวนหลายตำแหน่งหลายอัตรา


ประกาศวันที่ : 18 พ.ย. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 158 คน
ที่มา : 

โรงพยาบาลสกลนคร


รายละเอียดของข่าวสาร


โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก จำนวนหลายตำแหน่งหลายอัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อปฎิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่งานรังสีวินิจฉัย

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล จำนวน 49 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่งานโยธา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 2 อัตรา

***********************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดคลิกที่นี่

>