www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ประกาศวันที่ : 17 พ.ย. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 158 คน
ที่มา : 

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง


รายละเอียดของข่าวสาร


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เงินเดือน 15000 บาท

จำนวน 6 อัตรา

วุฒิ

ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาสื่อสารมวลชน

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

*****************************************

รายละเอีดยเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>