www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา


ประกาศวันที่ : 12 ก.ย. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 135 คน
ที่มา : 

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง


รายละเอียดของข่าวสาร


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

เงินเดือน 11400 บาท

วุฒิ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

**************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>