www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ จำนวน 5 อัตรา


ประกาศวันที่ : 18 ก.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 729 คน
ที่มา : 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


รายละเอียดของข่าวสาร


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์


ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์

จำนวน 5 อัตรา

วุฒิ

คุณวุฒิปริญญาโท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายใน และระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้า การปกป้องผลประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งการประสานงานการประชุม การประชุมระหว่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง

*******************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>