www.perdsorbtoday.com
หน้าแรก..คลิกที่นี่
หน้าแรกเว็บไซต์แบบปกติ..คลิกที่นี่

หัวข้อข่าวสาร :

 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ


ประกาศวันที่ : 26 พ.ค. 2564
จำนวนผู้เข้าอ่าน : 401 คน
ที่มา : 

สถาบันพระบรมราชชนก


รายละเอียดของข่าวสาร


สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ


ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

เงินเดือน 13800 บาท

วุฒิ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ การดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การ เตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

***************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

>